onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hva fant arkeologene?

På kartet som Ziegler tegna, er boplassen kalt "Affaldsdynge".

Ei gråhvit flate på ca 10 m i diameter i den mørke åkerjorda, omgitt av store steiner, viste hvor boplassen lå.

Foran boplassen var det en låg mur, som kanskje var bygd som et vern mot sjøen. Midt på flata var det et nesten svart område med en del runde steiner. K. Rygh mente dette var rester etter et ildsted.

Kulturlaget var 18 cm tjukt, og besto av rester etter måltider. Matrestene besto mest av skjell, sneglehus og knuste dyrebein, og dette var årsaken til den lyse fargen på jordsmonnet på funnstedet. Østersskjell dominerte, men det ble også funnet mye av hjertemuslinger, blåskjell, kuskjell og sneglehus.

Beboerne på plassen knuste nok dyrebeina for å kunne spise margen, så beina var vanskelige å identifisere, men noen av beinrestene var fra hund og bever. Andre beinrester skrev seg fra store pattedyr som elg og rein, eller kanskje fra ku og hest. Noen av beinrestene ble identifisert som menneskebein.

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen