tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Redskapsfunn

Det ble funnet en del redskaper på boplassen:

 • ei øks av grønnstein
 • to spydspisser av skifer
 • en kile av skifer
 • en kniv av skifer
 • noen pilspisser
 • et fiskesøkke
 • ei tverrøks av elg- eller hjortehorn
 • en hulmeisel av horn
 • en pilspiss av horn
 • flint (Til å lage redskap av)
 • bein

  en kile av skifer

  en kniv av skifer

  noen pilspisser

  en pilspiss av horn

  bein

 • Yngre steinalder
  Steinalderboplassen i Våttåbakken
  Hvordan levde de?
  Når ble boplassen oppdaga?
  Hva fant arkeologene?
  Redskapsfunn
  Ertebøllekulturen
  Løsfunn på Egge
  Løsfunn på Hegge
  Helleristningsfeltet på Bardal
  Hvorfor ble helleristningene laga?
  Elg
  Hval
  Fugler
  Geometriske figurer
  Helleristningene på Bøla
  Bølareinen
  Bølamannen