tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ertebøllekulturen

Store mengder skjell finner en sjelden på norske steinalderboplasser. I Danmark er det derimot funnet mange boplasser med store avfallsdynger med østersskjell og andre skjell, og de kalles Ertebølle-kulturen, etter et funn i nærheten av Ertebølle ved Limfjorden.

De danske Ertebølle-boplassene ligner på boplassen i Våttåbakken på flere måter:

 • de har avfallsdynger med mye skjell, særlig østers
 • de mangler spor etter hus - de har runde steinsatte ildsteder
 • de har en del redskaper av elg-og hjortehorn
 • de har innslag av husdyrhold
 • de døde er gravlagt i avfallsdynga

  Den danske Ertebølle-kulturen er datert til perioden mellom 5200 og 4200 f. Kr., mens boplassen i Våttåbakkken trolig er fra omkring 3000 f. Kr.

  Kilde: Kari Støren Binns

 • Yngre steinalder
  Steinalderboplassen i Våttåbakken
  Hvordan levde de?
  Når ble boplassen oppdaga?
  Hva fant arkeologene?
  Redskapsfunn
  Ertebøllekulturen
  Løsfunn på Egge
  Løsfunn på Hegge
  Helleristningsfeltet på Bardal
  Hvorfor ble helleristningene laga?
  Elg
  Hval
  Fugler
  Geometriske figurer
  Helleristningene på Bøla
  Bølareinen
  Bølamannen