onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Løsfunn på Egge

skiferspydspiss
skiferspydspiss

Arkeologiske funn peker i retning av at jegere har holdt til på Egge i steinalderen.

I den nordre delen av det store gravfeltet på Egge øst for E6, ved Ølvisheim, er det funnet en del branngroper, og i en av dem lå en skraper av flint og en skiferspydspiss der endene var brukket av.

I Eggelia er det funnet ei flintskive med egg, ca 45 m over havet. Det er også blitt funnet en bladforma flintpilspiss, i en kjøkkenhage ca 70 m unna Fylkesmannsboligen. Det sistnevnte funnet er datert til yngre steinalder eller bronsealder.

Skifer var det vanligste steinslaget som ble brukt til redskaper i yngre steinalder og flint var det vanligste i eldre steinalder. Forøvrig ble nok stein brukt til redskapsmateriale også i bronsealderen, for bronse var et sjeldent og kostbart materiale som bare de rike hadde råd til.

flintskive

flintpilspiss

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen