tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Løsfunn på Hegge

hammer
hammer

Det er registrert to funn fra yngre steinalder på Heggesåsen:

På Heggesåsen 9 er det funnet en hammer med fingergropshull. Største diameter på hammeren var 9,5 cm.

Under tomtegraving på Heggesåsen 24 ble det funnet ei hulegga, tynnakka skiferøks med en lengde på 15,5 cm.

I Heggesberget er det funnet ei tverrøks som er datert til yngre steinalder.

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen