tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Helleristningene på Bøla

Omriss av Bølareinen

Dette helleristningsfeltet ligger på Valøya i Stod, på østsida av Snåsavatnet. Det ble oppdaga av bonden Benjamin Vikran på gården Vikran. Han drev ei elvekvern sammen med sin far ved Bøla. Litt ovafor dagens jernbanebru ved Bølafossen var det en demning, og derifra gikk det ei trerenne ned til kverna. Enkelte år ble denne renna ødelagt av isgang i elva. Under reparasjon av renna i 1842, skulle han ta litt mose fra fossen ovafor demningen og oppdaga ei helleristning av en rein, som senere er blitt internasjonalt kjent som Bølareinen. Elva der figuren ble funnet danner grensa mellom gårdene Valløy og Vikran. Bølareinen ligger på den sida som tilhører gården Vikran.


Samene i området har opplyst at reinsfiguren ikke er en okse, men ei simle, og det har med fruktbarhetssymbolet å gjøre.

Det er senere blitt funnet ca. 30 figurer av fugler og dyr i nærheten, blant anna av en bjørn.

Ved Rv 763 er det blitt anlagt en turiststasjon ovafor Valøya, med gangsti ned til helleristningsfeltet. Fire figurer vises godt og er blitt ekstra markert med skilt.


Kilde: Jens Bjarne Mohrsen

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen