tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Værmelid

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Helga og Magne Kvam i Lia.
Helga og Magne Kvam i Lia.

Værmelid er en gård som har kommet bort i middelalderen. Det skal ha vært en årsikker gård for kornproduksjon og kan ha ligget der hvor Lia og Høysveet er i dag.

Gården lå der hvor skistadion i dag ligger, og området blir i dag nevnt som Hallem. Gamle gårdsnavn som Stensenget og Værmelid har kommet bort fra matrikkelen (matrikkelen er en offentlig registreringssystem).

Stensenget kan ha ligget syd for Sneve (tilhører Hegge). I dag er Stensenget igjengrodd. Gården var lenge husmannsplass under Hegge.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag