mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Bølamannen

Bølamannen - Foto: Ellen Lillevestre

Turisttrafikken ned til Bølareinen har medført slitasje på omgivelsene, og under arbeidet med å sikre de andre helleristningene sommeren 2001, ble det gjort et ganske sensasjonelt funn av en mann på truger eller korte ski.

Det er visstnok funnet et par andre figurer av samme type i Norden, med korte ski og med den samme krumbøyde holdninga.

Jernbanen passerer like nedafor Bølafeltet, og mannsfiguren ble funnet like ved jernbanegjerdet, slik bildet viser.

Yngre steinalder
Steinalderboplassen i Våttåbakken
Hvordan levde de?
Når ble boplassen oppdaga?
Hva fant arkeologene?
Redskapsfunn
Ertebøllekulturen
Løsfunn på Egge
Løsfunn på Hegge
Helleristningsfeltet på Bardal
Hvorfor ble helleristningene laga?
Elg
Hval
Fugler
Geometriske figurer
Helleristningene på Bøla
Bølareinen
Bølamannen