onsdag, 20.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt I, Egge

Gravfelt I, Egge (Ølvisheim) : 8 hauger og 5 steinringer bevart Romertid (0 - 400)
Stein-
ring nr:
Dia-
meter:
Ut-
gravd:
Funn: Datering
(21) 30 29 m 1869 Gravkammer av steinheller :
Bronsekjel (Østlandstype) med 2 gullringer, hasselnøttskall, brente bein og kull.
Ei hein funnet utafor kammeret.
Noe etter år 200
(22) 31 29 m 1871 Gravkammer av steinheller:
Jernslagg, bein og kull.
 
(24) 32
29 m 1961 4 m fra senter: Dobbelbegravelse i gravkammer av steinheller:
Grav 1:
Bronsekjel (Østlandstype) med 2 gullringer, 2 spydspisser, skjold, jern-og beingjenstand, rester av beingjenstander, 4 bjørneklør, ullrester, never, brente bein og kull.
Grav 2:
Neverkar med spydspiss, skjold, beltelås av jern, jernfragment, brente bein og kull.
Noe etter år 200
(25) 33
19 m 1959– 1960 To motstående sektorer utgravd:
Rester av gravkammer. Ingen gjenstandsfunn i grava. Anlegget var undersøkt før
Funn på overflata under steinsetninga:
Brukket skiferspydspiss (funnet i ildsted), jernfragment, flint, skrape av flint og slipesteinfragmnet.
 
(26) 34
18 m 1962 – 1969 Grop med kull og litt brent bein
Tønneforma perle av blått glass
C14-datert:
År 400 (+/-100)
?   1872 Perle av glass  
      Ildsted med spydspiss av skifer 300 f.Kr. – Kr.f.
      Opprinnelig har det vært 20-30 gravminner i dette området
Forsvunnet funn:
Utgravning i 1806 i to steinringer som nå er borte:
2 sverd, spydspiss og leirkar (“med indformede vaaben i figurer av havheste og ukjente sødyr”).
 

Gravnumrene uten parantes refererer til K. Møllenhus og numrene med parantes til I. Smestad.
Oversikta er laga av Stein Balstad og tilrettelagt av Einar Sandvik.

Oversikt over viktige fornminner og funn i Eggeområdet
Gravfelt I, Egge
Gravfelt II, Egge
Gravfelt III, Egge
Løsfunn, Egge
Tingvoll
test