fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt II, Egge

Gravfelt II, Egge (Eggehvammen) : 10 hauger bevart, Folkevandringstid (400 - 600)
Haug nr: Dia-
meter:
Ut-
gravd:
Funn: Datering
(1) 1 14 m 1962 Spredte kullrester  
(2) 2 14 m 1871 Steinsatt gravkammer forma som ei omvendt kjegle med ei stor helle som lokk:
Kull (”Sten og aske”)
 
(8) 11
6 m 1962 Branngrav i steinpakning utenom sentrum (sekundærgrav?)
Fragmenter: Beinnål og beinkam
Folke-vandrings-tid?
12
8 m 1869 Fingerring av elektron (sølvblanda gull) og fragment av leirkar
Brente bein
År 350 – 400
      Tidligere har det vært 13 gravhauger i området
Forsvunnet funn:
Utgravning i 1869 fra en haug som nå er borte:
5 jernbiter og brente bein
 

Gravnumrene uten parantes refererer til K. Møllenhus og numrene med parantes til I. Smestad.
Oversikta er laga av Stein Balstad og tilrettelagt av Einar Sandvik.

Oversikt over viktige fornminner og funn i Eggeområdet
Gravfelt I, Egge
Gravfelt II, Egge
Gravfelt III, Egge
Løsfunn, Egge
Tingvoll
test