fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt III, Egge

Gravfelt III, Egge (Midtfeltet) : 8 hauger og 1 bautastein bevart Vikingtid (800 - 1000)
Haug nr: Dia-
meter:
Ut-
gravd:
Funn: Datering
9 Opp-havlig 9 m 1985 Den døde var lagt i båt og brent
Mannsgrav med fullt utstyr, deriblant sverd, spyd, øks, piler, skjold, ringer og redskaper av ulike slag (I alt ca 100 gjenstander og fragmenter )
Slutten av 900-tallet
      Gravfunn under utvidelse av kirkegården:
2 sverd, ljåblad, celt (øks), jernlenke og nagle
Vikingtid

    Bautastein på kirkegården Vikingtid

Gravnumrene uten parantes refererer til K. Møllenhus og numrene med parantes til I. Smestad.
Oversikta er laga av Stein Balstad og tilrettelagt av Einar Sandvik.

Oversikt over viktige fornminner og funn i Eggeområdet
Gravfelt I, Egge
Gravfelt II, Egge
Gravfelt III, Egge
Løsfunn, Egge
Tingvoll
test