tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Egge kirke

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Egge kirke.
Egge kirke.

Først i 1588 finnes det opplysninger om Egge kirke.

I en besiktelse fra 1664 går det fram at det var en stavkirke. Denne stavkirken ble revet i 1675 og erstattet av en ny korskirke som brant ned i 1768 (lynnedslag). Rasmus O. Lyng på Gjævran bygde en ny kirke i 1769-70. Den sto frem til 1870 og ble da restaurert av Byggmester Rasmus O. Overrein. Egge kirke har i dag plass til i underkant av 400 personer. Kirkeklokkene ble i 1936 gitt av Jeanette Schultz etter et ønske fra da avdøde Otto Schultz. De gamle kirkeklokkene er nå utleid til kapellet i Steinkjer.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag