mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Den geologiske historien

Forfatter: Harald Duklæt

Iapetushavet. Baltica (Norge, Sverige, Finland, De baltiske stater og noe av Russland) driver vekk fra Laurentia (Nord-Amerika og Grønland). Skisse: Harald Duklæt

Bergartene som vi i dag finner på Innherred, er dannet gjennom en avgrenset del av vår geologiske historie. Vi regner at jorda er 4.600 millioner år gammel. Gjennom 300 millioner av disse årene ble berggrunnen i vårt område utviklet. Noen av bergartene startet som sand, slam, kalkskall og andre løsmasser i et tidlig hav (Iapetushavet). Der ble massene etter hvert herdet til bergarter. Oppsprekkinger i jordskorpa førte samtidig til vulkanutbrudd som spredte lava ut over havbunnen.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.