mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

En fjellkjede dannes.

Forfatter: Harald Duklæt

Den kaledonske fjellkjeden. Skisse: Harald Duklæt

Endringer i bevegelsene i det myke magmaet under jordskorpa, førte til at kontinentene på siden av havet begynte å drive mot hverandre. Høyt trykk og høye temperaturer førte til at bergartene som opprinnelig var havbunn, ble foldet og omdannet da de ble klemt sammen Til slutt var havet borte og kontinentene kolliderte. I kollisjonssonen ble det dannet en svær fjellkjede. I utkanten av fjellkjeden ble flak av bergarter skjøvet over andre flak. Dette er typisk i vårt område. Vi bor nå nede i røttene av fjellkjeden som ble dannet for rundt 400 millioner år siden. Navnet på fjelkjeden er Den kaledonske fjellkjede.

Bergartene i Sparbu består stort sett av en tidligere lava, omdannet til bergarten amfibolitt og leiravsetninger som ble omdannet til glimmerskifer.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.