mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Metamorfose (omdanning).

Forfatter: Harald Duklæt

Glimmerskiferen i forgrunnen er bøyd oppover under utviklingen av Slipsteinsberget. I bergveggen i bakgrunnen er det spor etter uttak av kleberstein. Foto: Harald Duklæt.

Nede i fjellkjeden førte høy temperatur og stort trykk til at ulike mineraler ble omdannet og kittet sammen til nye bergarter. Vi snakker da om metamorfe- eller omdannede bergarter. Prosessen kalles regionalmetamorfose fordi den skjedde over et stort område. Alle bergartene i vårt område er metamorfe bergarter, og de ble dannet samtidig med fjellkjeden.

Glimmerskifer er hovedbergarten rundt Slipsteinsberget. Bergarten startet som leire som ble til leirstein (leirskifer), før den ble videre omdannet til fyllitt og glimmerskifer.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.