mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lokal omdanning.

Forfatter: Harald Duklæt

Olivin. Foto: Harald Duklæt

Olivin er et meget vanlig mineral i den øvre delen av mantelen, like under jordskorpa. Der det er vann til stede, kan olivin omdannes til serpentin. Omdanningen skjer på et dyp der både trykk og temperatur er høye. Prosessen blir kalt ”hydrotermal omdanning”.

I forbindelse med bevegelsene som skjedde under jordskorpefoldingen, kunne biter av skorpa og noe av den underliggende mantelen bli revet løs. Oppvarmet vann hadde mulighet til å sive gjennom bergartene og påvirke den omdanningen som ellers var i gang. Dette har sannsynligvis vært starten i utviklingen av de mange serpentinkroppene som finnes. Tettheten i olivinmassen ble lavere etter hvert som serpentin ble dannet. De varme serpentinkroppene kunne derfor flyte sakte oppover i jordskorpa. Samtidig førte foldeprosessen til oppknusing, folding og forflytting av bergartene.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.