mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mineralene dannes.

Forfatter: Harald Duklæt

Kontaktsonen. Serpentin med et lag av talk. Foto: Harald Duklæt

I Slipsteinsberget var den nydannede serpentinen oppknust. Dette gjorde at surt vann, som var rikt på karbondioksid, kunne sive gjennom hele steinmassen og komme i kontakt med serpentin. Under høyt trykk førte det varme vannet til videre omdanning, og mineralene magnesitt, talk, kloritt og magnetitt ble dannet.

Samtidig med at nye mineraler oppsto, skjedde det en betydelig utvidelse av volumet slik at serpentinen sprakk ytterligere opp. Mye av den nydannete massen med talk og magnesitt ble da presset ut av serpentinmassene. Disse mineralene ble liggende i en randsone ut mot den stedegne glimmerskiferen med talk lengst ute.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.