mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Serpentin.

Forfatter: Harald Duklæt

Serpentinbreksje. Foto: Harald Duklæt

Den geologiske formasjonen i Slipsteinsberget ble ferdigutviklet nede i jordskorpa. I dag er den blottlagt, og vi ser den indre delen som en oppknust serpentin med lyse sprekkefyllinger av magnesitt. Solberg Steinindustri driver i dag på denne bergarten som kalles serpentinitt. Geologene kaller formasjonen for en serpentinkuppe.

I og med at bergarten består av oppknust og sammenkittet berg, er det riktig å kalle den for en breksje.

Kuppe (geol.) - mindre fjell som hever seg bratt opp fra terrenget omkring.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.