mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ultramafiske linser.

Forfatter: Harald Duklæt.

Idealisert ultramafisk linse.
Idealisert ultramafisk linse.

Ideelt sett skal en geologisk formasjon som Slipsteinsberget inneholde en kjerne av modermineralet olivin. Utenfor olivinkjernen skal det så ligge et område med serpentin som kommer fra omdannet olivin. Videre utover vil det ligge en sone med kleberstein og talk som igjen er et resultat av omdannet serpentin. Ytterst skal det ligge et lag med kloritt. Slike formasjoner kalles ultramafiske linser, og de vil ligge innkapslet i stedets øvrige berggrunn.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.