mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Forekomster i Sparbu.

Forfatter: Harald Duklæt.

Kartet viser serpentinittkuppene ved E 6 over Rambergsmyra. Kartskisse: Harald Duklæt.

Ved Rambergsmyra i Sparbu ligger det tre ultramafiske linser som står frem som serpentinkupper – Slipsteinsberget, Bakaunberget og Smolberget. Alle formasjonene er dannet ved såkalt hydrotermal omdanning (omdanning med varme vannløsninger). Variasjon i temperatur og trykkforhold og påvirkningen av varmt vann med ulike kjemiske oppløsninger gjorde at disse formasjonene fikk ulik sammensetning. For å få dannet talk, krevdes det en hydrotermal omdanning ved temperaturer på 2 – 300 grader og trykk på 140 at.

Fagopplysninger om serpentinkuppene fra M. Mortenson, NGU 290 - 1973 og andre skrifter fra NGU.

Kuppe (geol.) - mindre fjell som hever seg bratt opp fra terrenget omkring.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.