onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinvika - Stenvigen

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Selvikbruket i Steinvika, sett fra Paradisbukta.
Selvikbruket i Steinvika, sett fra Paradisbukta.

I Steinvika / Stenvigen var det ingen eller liten bebyggelse før i midten av det 19. århundre.

Steinvika har kanskje sitt navn etter båtbyggeren Sten som antas å være den første innbyggeren her. Enka hans, Innber, ble senere gift og bosatte seg i Eggemarka, der hvor museet er i dag.

I 1874 ble Stenvigen Dampsag a/s etablert. I 1896 kom også Selvig Dampsag og Høvleri. Det var da moloen i Paradisbukta ble bygd og området ble brukt til tømmerhavn med kjerrat (tømmerrenne) for Selvigbruket.

Samtidig med Stenvigen sag ble Nordsjø Brug etablert på Bogatangen i 1871.Det var først etter disse etableringer at boligbyggingen i Bogen og Steinvika fikk fart på seg. I dag er både Bogen og Steinvika bygd ned av boliger og virksomheter.

Steinvika Dampsag.

Steinvika mot grusgruva.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag