tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lundflata

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Gammelt bilde av Lundflata mot Søndre Egge.

Lundflata var ubebygd fram til 1911.

I årene 1911 til 1924 ble det solgt fem eiendommer med jord fra Lund. Hus ble bygd og jord dyrket, og minst to av eiendommene hadde melkekyr. Før den tid var arealene nyttet til beite. Dette vet vi for at det engang var en tvist om et vanningshull (der kloakkpumpeanlegget i dag står i Fuglvika) mellom Søndre Egge og Lund. Flatene har flere ganger i nyere historie hatt påtrykk av andre interesser enn jordbruk. Før krigen var det tale om flyplass der. Også Jernverket som ble bygd i Mo i Rana hadde flatene som konkurrent i stedsvalget Heldigvis gikk stedsvalget i vår disfavør.Da Norske Skog ble etablert, var Skåtangområdet og Flatene et aktuelt alternativ. Rent landskapsmessig gikk stedsvalget i vår favør også denne gangen.Senere har det vært forsøkt med boligbygging på deler av området, men heldigvis ikke lyktes. Med fredning av Lundleira som våtmark og flatene som en del av kulturlandskapet håper vi at de får fortsatt være som de er. Heldigvis har området vest for vegen mot Skåtangen stort sett blitt forskånet for i-gjenbygging.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag