mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utforming

Forfatter: Lars Waggen

Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen
Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen

Plan 1. etasje
A= stue 1= skorstein/peis 4= veggfast langbenk
B= fordør (gang) 2= sengebrisk for barn 5= veggfast bord
C= lite rom 3= husseng 6= langbord


Selve stua var vel 11 alner lang og vel 10 alner bred innvendig, men tømmeret hadde vært hogd 15 alner langt i skogen, og var også brukt med hel lengde i langveggene. Det var således utskutt 4 alner på vestsida av stua, slik at det der ble plass til 2 små rom i breid mellom de 2 vestre tverrveggene. Et kott eller kammers i sørenden og fordør (gang) i nordenden. Det var merke på sørveggen i kottet etter et vindu, tett innmed stueveggen.

1 alen = 0,6275 m.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider