mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Vinduer og loft

Forfatter: Lars Waggen

Slagbjelke. "Stua var forholdsvis høy under loftet, med store fir-rødde loftsbjelker på tvers over stua, og enda større slagbjelke (drager) under de på langs etter stua". Foto: Harald Duklæt

Tre vinduer hadde det vært påsatt da stua var tømra, 2 på nordre langvegg og 1 på søndre langvegg. De hadde vært ca 5-6 kvart høy og ca 7-8 kvart bred, noe høgt oppe fra golvet, og lenger til det første vindu fra dørkråa enn fra nordøstre kråa til nærmeste vindu på den kanten.
Det søndre vinduet var nærmest østre kråa.

Stua var forholdsvis høy under loftet, med store fir-rødde loftsbjelker på tvers over stua, og enda større slagbjelke (drager) under de på langs etter stua. Loftsborda har visstnok fra først av ikke vært annet enn tilrødde klovninger, kantet sammen slik som golvet. Men så sent som folk kan minnes, var det pløgd bordloft. Det har visst ikke vært mer enn 7-8 omfar ovenpå loftbjelkene. Og oppå der hovedsakelig torvtak med never eller bork under. Det var ikke overloft (mørkloft) i utgangspunktet. Det kom senere når stua ble påtømra en 2-3 omfar. Men vindu hadde det vært på fra først av, 2 på hver langvegg, og ett på østre tverrvegg. Men de hadde vært noe mindre enn de nede i stua.

1 kvart = ¼ alen = 0,1569 m
Omfar – en runde med laftede stokker.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider