mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lafting og kledning

Forfatter: Lars Waggen

Kverknov - en av mange ulike lafteknuter som ble brukt i sammenføyningen av stokkene. Den uthugde, smale delen kalles laftehals eller kalvehals. Foto: Harald Duklæt.

Det hadde felt seg godt i tømringa for gammelkarene, så nær som i novene, der var det heller mye rom for mose, som det var dytta med alle steder, både i medfaret og novene. De hadde hogge til kalvehals nede. Det vil si, det var innhogd, ikke saga, fra alle fire kanter av stokken, så det ble som en hals. Sag var ikke brukt da stua ble tømra. Det vises godt i stokkendene mot dør-beitskia og ellers, der det senere ikke var anledning til å stusse de med sag. De var hogd tverr i endene. Utnovene har blitt reinkappa med sag senere, sannsynligvis da stua ble bordkledd. Det har visst vært 2 kledninger på stua. Den første har vært nagla på, det viser hullene etter naglene i stokkene.

Medfaret – fugene mellom stokkene i laftehus.
Kalvehals – hogget i novene (hodet er det som ligger utenfor).
Dør-beitskia – et plankestykke som felles inn i stokkene i døråpningen.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider