mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sengeplasser

Forfatter: Lars Waggen

Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen
Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen

Plan 1. etasje
A= stue 1= skorstein/peis 4= veggfast langbenk
B= fordør (gang) 2= sengebrisk for barn 5= veggfast bord
C= lite rom 3= husseng 6= langbord


På søndre langveggen, like ved murkanten, var det et gammelt dørhull tetta igjen med stokkender, som så ut til å være like gamle og solbrente som sørveggen ellers. Hva dette en gang hadde vært brukt til, vet jeg ikke. Det kunne ha vært en svalkove der på sørveggen. Det var et par stokker flata til litt oppe på veggen på utsida, men ingen naglehull til feste ellers.

Fra muren, over det nevnte dørhullet, til vinduet, hadde det vært sengebrisk, med 2 rom i lengda. Det synte innhakk i veggen etter tverrfjøler til hovedstøtte i briskene. De har vært korte, men noe høyt oppe på veggen; de kunne ha vært for barn eller kruslingar som trengte et sted skjermet for trekk fra døra.

I østre kråa har det visst stått ei stor husseng langsmed tverrveggen. Der var nova klemt med leire, slik at det ble helt tett. Og der stod senga senere også utover. Fra dette sengestedet, langsmed østre veggen til nordre kråa, hadde det vært en fast langbenk, av en diger tilrødd klovning, lagt på tverrtre inntappa i veggen, med skråstøtte under. Slike langbenk-klovninger var det også etter heile den nordre langvegg, helt ned til nordvestre kråa, så nær som mellom de to vinduene, der det var to innhakk lenger oppe på veggen. Der har det visst vært et fast veggbord. Den benken av klovninger ned mot vestre kråa minnes folk som ennå lever var på sin plass. Noe høyt oppe på veggen i dørkråa, både på langveggen og på tverrveggen, var det bora store hull i stokkene. Det har visst vært til nagler som de brukte til å henge fra seg klær, hestegreier og andre ting som det var greit å ha innendørs for kulden.

Kruslingar – kruslete person, skranten etter sykdom.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider