mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bord og redskap

Forfatter: Lars Waggen

Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen
Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen

Plan 1. etasje
A= stue 1= skorstein/peis 4= veggfast langbenk
B= fordør (gang) 2= sengebrisk for barn 5= veggfast bord
C= lite rom 3= husseng 6= langbord

I to stokker, nær øverste kanten av østre vinduet på nordre langvegg, ovenfor det fastbordet som hadde vært mellom disse vinduene, var det to dype groper. I den største kunne en godt legge en dryg neve. På avstand så det ut som det var rotter eller mus som hadde gnagd på de. Men da jeg så nærmere etter, så jeg at det hadde vært støtt kniver eller jern inn i veggen der, så ofte og lenge at det hadde blitt slike groper. Det stod til og med att en liten nedslitt knivsodd igjen der inne.
Enten må de som satt ved fastbordet ha satt fra seg matknivene sine der når de var ferdige med å ete, eller så har det vært det faste rom for huskniven, syler og andre jern i huset.

Gammelkarene var visst hendigere til å stappe og hogge fra seg alt slag verktøy enn det vi er nå, og ikke skjemte de en finmalt benk eller vegg med slikt i den tid skulle jeg mene. Det var visst også regna som noe mandig å stappe eller hogge fra seg et bitjern greitt og lett. Ble det kluss med det, betydde det ulykke for mannen. Ennå heter det mellom folk, når kniven dett ut av handa og blir stående med odden i golvet ende opp og ned: ”Du er heppen, du får rømmegrøt” med saksa er det like ens. Knivstaller og slike småtings-tre er det sannsynligvis ikke så lenge siden de kom i bruk.

Det er ellers uvisst om dette fastbordet mellom vinduene var det vanlige matbordet. De har helst hatt et langbord fremfor benken ved østre tverrvegg, slik som de senere brukte det i dette huset.

Bitjern – jernredskap med egg.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider