mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ombygginger

Forfatter: Lars Waggen

Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen
Grunnplan. Tegning: Jan Haraldsen

Plan 1. etasje
A= stue 1= skorstein/peis 4= veggfast langbenk
B= fordør (gang) 2= sengebrisk for barn 5= veggfast bord
C= lite rom 3= husseng 6= langbord


Slik er det viktigste av det jeg fant ut om hvordan den gamle stua var oppbygd og innredd fra først av. Den vart omgjort noe i senere tid, men så langt i tilbake i tida at ingen minnes det nå lenger, eller vet noe om det. Det hadde blitt påsatt et vindu midt på østre tverrveggen, og stua helt bordkledd inne. Og lenger tilbake i tida hadde det blitt bygd til ei gammel stue i vestenden, skjøtt sammen over kottet eller kjøkkenet og fordøra (gangen), som da ble midt på låna. Den tilbygde stua var dårlig sammentømra og gissen, derfor hadde de klemt med leire i medfaret og påklistra alle fire veggene fra loft til golv gamle brev til og av prest i Beitstaden Elias Heltberg, 1720-1764. Jeg rev av det jeg fikk av, av disse breva, og sendte de til Vitenskapselskapet i Nidaros.

Den gamle stua jeg her først skildra står nå på ei ny tomt og er brukt til eldhus eller masstu av gårdbrukeren, restaurert og ombygd etter dagens bruk. Den er som tidligere sagt, minst to hundre år, men etter alle merke å dømme så tror jeg den er enda eldre.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider