mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Arbeid og måltider

Forfatter: Lars Waggen

Et kvelvd skjåk-sold ble brukt som spisebord. Foto: Harald Duklæt

Et lite tidsbilde om hvordan folk levde og hadde det i Inntrøndelag de første åra av det nylig gåtte århundre skal jeg ta med til slutt. En gammel husmann under den gården der den gamle stua stod, fortalte at faren hans hadde fortalt hvordan de arbeidet og åt der på gården i den tid han vaks opp i.

Han var der på vinters tid og arbeidet med tresking. Klokka 3-4 om morgenen. Men enda om låven stod noe nær stua, tok de seg ikke tid til å gå inn og ete frukost. De fikk maten båret ned på låven, der de kvelvde skjak-såldet midt på golvet, og steig på kne omkring. Maten var sursild og dygdnæpe. Poteter hadde de ikke ennå. Om rettene skifta noe senere på dagen, fortalte han ikke noe om. Men trulig arbeidet de så de fikk matlyst, og da var de vel ikke så kresen på rettene. Og ikke var det sagt, hva stort anna folket hadde heller da, uår og ufred som det var noe jamt med i den tid.

Skjåk-soldet – åpen vid beholder med hull i bunnen for å rense korn m.v. ved å riste det.
Dygnæpe – nepe stekt på glør.

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider