tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gamle ferdselsvegene

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Veileier i området - Kartgrunnlag: Statens kartverk

For å finne de gamle ferdselsvegene i grenda, må en nok bruke litt fantasi.

Langs halla i nord (Østbyvegen) har det helt sikkert vært ei veglei. Det finnes rester av gammel veg nedenfor tunene på gårdene. Vegen fikk sannsynligvis sin nåværende trase da anleggene av park og alleer vart foretatt i siste halvdel av det 19. århundre.

Den har nok sikkert over lengre tid vært bindeleddet mellom Sør-Beitstad og gamle Kongeveg. Gamle Kongeveg gikk da over Brekka på Østby, Kvam gård, Hesthåggån, Brattvammen (Vårtun) og inn til byen.
En annen veg fra Sør-Beitstad langs Lundelva, over Eggetunet og ned til Gamle Kongeveg ved Vårtun er også nok så sikkert en meget gammel veg.

Ved Lund krysset den elva øst for nåværende trase. (Den gamle brua over elva er fortsatt inntakt.) Før den tid var det sikkert en forbindelse mellom Egge gård og sjøen. Veg fra Eggemarka til Paradisbukta er en gammel kjerreveg, stiplet på kartet. Denne hadde sannsynligvis forbindelse med Gamle Kongevei ved Vammen. Denne vei var sikkert hyppig brukt etter at vi fikk sagbrukene i Steinvika og Bogen.Steinvika hadde ingen veiforbindelse med byen. For å komme dit måtte en enten gå fjæra eller over Bogahalla.

Gammelveien.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag