mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hovedvegen fra Homnes

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Bogaveien, sett fra Bogatangen og østover.

Hovedvegen fra Homnes til Steinkjer om Steinvika og Bogen ble ferdigbygget i 1897.

Veier var ikke så enkle å bygge, verken politisk eller praktisk, men vi kan ikke se at denne veien skaffet så mange problemer. Selvfølgelig var ikke Steinkjerbyggene enige om innkjøringen til byen. Her måtte det til et kompromiss som endte med to innkjøringer, - begge på nordre side.Forholdet mellom Nordsia og Sørsia på Steinkjer (elva som grense) var slett ikke så enkelt mange ganger. Stadig var det strid om plassering av fordelene. Holmgang vart etter all sannsynlighet oppfunnet her. Dessverre er denne striden i ferd med å dø helt ut. Det er synd,- i alle fall når det gjelder den humoristiske delen av den.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag