tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utmark og fjellområder

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Fremmerheia i Follafoss almenning.
Fremmerheia i Follafoss almenning.

For å livberge seg måtte man ta i bruk både utmark og fjellområder.

Arealene på gårdene var alltid minimumsfaktoren for å holde liv i de mange som var avhengig av gårdenes resurser. De fleste hadde derfor rettigheter i allmenningene som de utnyttet effektivt. Østbygrenda hadde sæterrett i Follafoss allmenning. (Sætring betydde at man tok med buskapen til sætra og nyttet beitene der. Budeia som var med måtte både kjerne og yste melken på sætra, og smør og ost ble så tatt med ned til bygda.).At både sætrer og slåtteeng låg langt unna hadde ikke så stor betydning, Tid og arbeidskraft var ikke den store minimumsfaktoren. Bortsett fra beiting på utmark, er dette resurser som i dag ikke blir utnyttet i noen særlig grad.Ved og tømmerrettigheter i allmenningene var også vanlig. Økonomisk har heller ikke denne retten særlig stor betydning i dag.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag