mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Eggemarka

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Skolebarn sammen med urinvånerne i Eggemarka.

Eggemarka er i dag et skogområde som er mye nyttet til friareal for byens befolkning og som referanseområde for skolene i Eggeområdet.

På nordre og søndre side av Gammelveien, også fra gammelt kalt Kirkeveien, (Fylkesveg 286, veien fra Lutingsanlegget til Vammen via Kirken) er det dyrkbar skogmark på marint slettelandskap. Dette er jord med meget høg bonitet. (Bonitetsbegrepet er et klassifiseringsuttrykk for kvaliteten på for eksempel dyrka jord, skog o,s.v. En høg bonitet betyr den beste jordkvaliteten).

Elva med ravinen bærer preg av å være areal som har fått styre seg selv i senere tid. Hele området er et mye benyttet tur- og rekreasjonsområde. Slike områder gror fort igjen når det blir dårlig utnyttet. Tidligere ble slike områder maksimalt utnyttet til beiting, tømmer og ved. I vestlig del av området på grensa mot Lund låg det tidligere tre husmanns-plasser; - to Eggeskogplasser på Eggesida og Lundgrind på Lundsida.

På den søndre Eggeskogplassen er far til forfatteren Petter Egge født. Egge barneskole har anlagt en naturleikeplass der, og holder nå på å anlegge uteklasserom i området. Dette er et meget interessant prosjekt som det skal bli interessant å sjå resultatene av.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag