lørdag, 23.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Vegetasjon tidligere

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Gammelt maleri av Egge gård.

Av gamle bilder fra grenda ser en at det var mye mindre vegetasjon enn det er i dag.

Skog og utmark var mye mer brukt enn i dag. En må huske på at det på hver gård med husmannsplasser, strandsittere og tjenere var mange flere som var avhengig av resursene i nærmiljøet. Det var utstrakt bruk av utmarka til beite med behov for gjerdefang og lauving til for. Lauv var mye brukt for å spe på andre forressurser. Lauvet ble hogd av mens det var ungt, tørket og lagret Det var også mange ildsteder som skulle holdes i live for matlaging og varme. Det var også stort behov for materialer til hus, så vel til egne hus som for salg. I Sellifossen lå det to sagbruk med konsesjoner for salg av plank og slik hadde skogen også sin verdi som byttemiddel. I en husmannskontrakt fra Hegge går det tydelig fram at det var straffbart å skade ferske røtter på voksterlig skog ved uttak av røtter til brensel. Kanskje var det tjæreutvinning også, uten at vi har funnet det dokumentert.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag