onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Pålagte plikter

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Amtsmannen kjøres fra Lund.

Mange gårder hadde også plikt til å skaffe skyss til prester og embetsmenn ved behov - såkalte skysstasjoner. Gårdene var også pålagt å gi mat og losji til de reisende. Dragonhold var en annen pålagt plikt.

Enkelte gårder var pålagt å holde Dragon. (Dragon er egentlig en soldat med hest, men skulle i strid være fotsoldat for kavaleriet. Her til lands lærte han nok begge disipliner, og var like mye en kavalerist som dragon). I krig og uår var det ikke uvanlig med leveringspålegg. Dette gjaldt først og fremst mat, men også andre varer og tjenester det var stort behov for - ikke minst ekstra skatter. Store kriger som kongene førte, førte gjerne til rene rasering av bygdene, og bygdene sto tilbake med bare sult og skyld. Siste gang vi i Norge opplevde denne tvangsutskrivingen av produkter, var under andre verdenskrig. Da vi måtte fø på den tyske verdensmakt.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag