tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Union med Sverige

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Unionsflagget med Sverige.
Unionsflagget med Sverige.

I 1814 ble vi i union med Sverige. Vi fikk eget Storting og skulle selv få bestemme vår politikk.

I prinsippet hørtes dette bra ut, men det gikk mange tiår før det begynte å virke i praksis. En må huske at på bygdene var en ikke vant til å styre. Kunnskapsnivået var veldig lågt og vi kunne ikke føre dialoger med de drevne embetsmenn som også hadde et annet skolert språk enn oss som hadde berre den hjemmelærte dialekt å bruke. Dette påvirket selvsagt de vedtak som Stortinget gjorde. Når kongen, som var svensk, hadde vetorett, ble makta minimal. Regjeringen prøvde å sabotere avgjørelser i Stortinget med det resultat at det ble reist riksrett mot regjeringen. Regjeringen tapte og måtte gå av. Embetsverket prøvde å påvirke Kongen til statskupp og sende Stortinget hjem. I det hele var tiden ladet av spenning, spesielt i de 2 siste 10 år av 1800 talet og de første åra av 1900. Høyre og Venstre ble stiftet i 1884.Selv om vi ikke hadde vår styrke i å få fram våre meninger, så var rettferdsfølelsen i oss til stede, og etter hvert fikk den oss til å fungere. Under slike betingelser var det grobunn for nasjonalfølelsen.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag