søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dampskip

Forfatter: Lars Waggen

 "D/S Kong Oscar" kom til Steinkjer i februar 1865 og startet i rute mellom Steinkjer og Trondheim. Foto: Egge historielag.
"D/S Kong Oscar" kom til Steinkjer i februar 1865 og startet i rute mellom Steinkjer og Trondheim. Foto: Egge historielag.

Vel nok begynte det bli enkelte dampskip i siste delen av denne tida. Men de rakk ikke å frakte stort annet enn passasjerer og deres reisegods, og så litt av det mest nødvendige krambuvarer. Fraktfart med sild, fisk og trelast rakk de ikke å få med, og frakten deres ble også for dyr. Derfor ble det stor etterspørsel etter jekter. Og det var vel knapt noe en bonde kunne satse på som ga større utbytte enn å bygge jekt, når han selv hadde høvelig skog.

Likeså vanlig som det nå er å høre ei sirkelsag skrike borte i annenhver bekk langs fjordstrendene, så var det da å høre at de klinka og bygde jekt borte i vikene mellom nesa og i båtstøene.

Den var ikke så verst for skogen denne jektbygginga. De hogg de største trea til bord og lengdefang, og så renska de skogen for mye krakar og styggtre. For voksne krakar brukte de alltid til innved, røter, kne og knekter. Nesten bare gran ble brukt til virke, men i naglene var det god feit fure-àl.

Krakar – krake (norrønt kraki, jf. * krok) - kroket eller forvokst tre.
Fure-àl – Al er kjerneved (malmen), her i furu


Jektbygging
Dampskip
Rigg
Arbeidsinnsatsen
Jekta
Jektbyggerne
Utviklingen