tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skoletilbud

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Skoleklasse ved Forbregd skole ca. 1920.
Skoleklasse ved Forbregd skole ca. 1920.

Kunnskapen kjem til bygdene særlig fra 1850 åra og framover.

Hittil hadde det eneste skoletilbudet vært omgangsskolen som var av varierende kvalitet. Om denne skolen ikke tilførte all verden av kunnskap, så vekte den kunnskapshungeren hos ungdommene. Det kom i gang forskjellige skoler for videreutdanning i denne tida; - Lærerseminarer, amtsskoler, landbruksskoler (På By gård i 50 åra), husmorskoler med flere. Og ikke minst Folkehøgskolene som ga mye kunnskap og lærte elevene å bruke egne tanker som ble satt i perspektiv for utnytting til organiseringen av bygdene. Etter hvert som ungdommene kom hjem fra skolene til egne bygder, ble de foregangsmenn for utvikling i bygda. Kunnskapsbehovet bare økte og flere og flere søkte samme veien. De ble interessert i samfunnsoppbyggende tiltak og det ble starten på organiseringen av bygde Norge.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag