tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skytterlagene

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Overhalla-revolusjonen.
Overhalla-revolusjonen.

Skytterlagene hadde fungert ei tid i den Kongetroe Sentralforeningen for Udbredelse av Legemsøvelser og Våbenbrug.

I 1881 ble en del skytterlag tilsluttet Folkebevæbningen og dette resulterte i at det ble dannet et fellesstyre i 1882. Flere og flere skytterlag sluttet seg til denne organisasjonen. Denne var en organisasjon som støttet opp om Stortinget, og var slett ikke kongetro. Den ble også kalt Rifleringen rundt Stortinget.

Skytterlagene som var tilsluttet Folkebevæbningen drev sine øvelser som mer lignet militær opplæring enn sportslige skyting. I unionsoppløsningen i 1905 stod derfor Norge veldig godt rustet om Sverige skulle legge hindringer i veien. Heldigvis tok svenskekongen til fornuft og vi unngikk en konflikt som helt sikkert villa ha ført til krig.

Martin Saur, Egge.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag