tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trøndelag - det Røde Fylke

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Eggesokninger på grensevakt ved St.Olavs bru i Verdal i 1905.

Trønderne var lei av fremmede konger og Nord – Trøndelag ble kalt det Røde Fylke.

Embetsmennene forsto at det låg en stor fare i denne utviklingen med Folkebevæbningen og organiseringen av bygdene. De som var initiativtakere ble kalt revolusjonære, både på grunn av frykt og for å sende de riktige signaler til Sverige og Kongen. Om de var revolusjonære eller ikke, er ikke så godt å si, men om historien hadde blitt annerledes så ser vi ikke det som usannsynlig. Etter som denne bevegelsen fikk stor tilslutning i Nord-Trøndelag, så er ikke navnet Det Røde Fylke unaturlig. Ved folkeavstemningen i 1905 om Norge skulle være Kongedømme eller republikk, så fikk republikk et stort flertall i vårt fylke. Om denne avstemningen hadde foregått i dag så hadde vel resultatet blitt et helt annet. Resultatet for landet ble i alle fall Kongedømme, og at historien har vist at vi fikk folkelige og vettige konger var jo ikke så godt å spå med den historien som hadde vært før den tid.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag