lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forarbeidet

Forfatter: Beitstaden Historielag

Dammen i Liss-Ferja slik den var 1992. Foto Brit Kolstad
Dammen i Liss-Ferja slik den var 1992. Foto Brit Kolstad

Hans K. Foosnæs var vår lokale gründer, og han var nok inspirert av Gunnar Knudsen vedrørende elektrisitetsforsyning.
På møte i Beitstaden herredsstyre den 13. februar i 1914 la ordfører H. K. Foosnæs fram et andragende til Beitstaden herred om overtakelse av to ved håndgivelse og en ved kjøpekontrakt tilsagte rettigheter for utnyttelse av vannkraften i Færgen elv. Etter en del diskusjon så ble det oppnevnt en komite på tre medlemmer for å undersøke saken nærmere. Dette var den første spede begynnelse på det som skulle bli Beitstaden kommunale elektrisitetsverk.
Etter utallige møter både i herredsstyret og i komiteen der temaet ble diskutert ble det klart for levering av elektrisitet fra Beitstaden kommunale elektrisitetsverk i 1919 til bygda. Fosdalen Bergverk fikk sin første strøm levert i 1916. Datoen for når allmennheten fikk sin strøm levert, er ikke helt klar, men Vellaskolen fikk i alle fall sin første elektriske strøm levert 1. oktober. Og i et møte på Utvik den 6. oktober 1919 ble det vedtatt under sak 4: ”Besluttedes at holde en lysfest i Arbeideren den 12. oktober 1919. Montører og andre som har arbeidet ved verket, blir at indbyde. Entreen settes til kr 1,50 og festen begynner klokken 6 presis”.

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging