lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Beliggenhet

Forfatter: Beitstaden Historielag

Fergen med tilførselsrører. Fotograf ukjent/BHL

Kraftverket lå ved Dølfossen i elva Færgen. Det var ei grenseelv mellom de gamle kommunene Beitstad og Namdalseid, og nedbørsfeltet lå i stor utstrekning i daværende Malm kommune. Inntaksdammen var i Lissferja, og det var reguleringsdammer i Stor-Ferja og Langvatnet. Både inntaksdammen og reguleringsdammene var alle bygd av naturstein, men inntaksdammen var den aller største og staseligste. (Denne er dessverre revet, mens dammene i Stor-Ferja og Langvatnet er omgjort til overløpsdammer uten regulering).

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging