mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Organisasjoner

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Kne meieri i 1907.
Kne meieri i 1907.

Aleine er vi veike – Samla er vi sterke. Organisasjonene på bygdene ble startet smått om senn i 1850 åra og framover.

Forståelsen av at vi måtte arbeide i lag skulle vi oppnå noe vokste fram, og det ble startet et uttall av lag, foreninger og samlag med vidt forskjellige formål; -Kulturelle, sosiale og økonomiske målsettinger. Av økonomiske samdrifter var for eksempel meieriene. Det første fikk vi i 1856 på By Bruk i Egge. Det andre ble etablert på Lund i 1871. Begge disse ble i 1877 grunnlaget for Steinkjer Meieri.

Steinkjer Meieri i 1927.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag