lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Anlegget

Forfatter: Beitstaden Historielag

Fergen med tilførselsrører sett ovenfra. Fotograf ukjent/BHL

Inntaksdammen ved Færgenfoss var oppført i rød granitt. Dammen hadde en lengde på 92 meter og en høyde på 6 meter, og besto av ca 1.800m3 mur. Dammen var konstruert av ingeniør Konrad Elnan og murarbeidet ble utført av P. K. Høgelien fra Byafossen. Fra dammen førte en ledning som var 200 meter lang og med en diameter på 900 millimeter. På den første strekningen er det forholdsvis svakt fall, men så stuper den nedover bakken og ned til kraftstasjonen som ligger ved Tverrelven. Det var Fredrikstad Mek. verksted som leverte rørledningen. Opphalingsspill for damlukene ble levert av Aalberg Mek. verksted, Steinkjer.
I stasjonen var det 2 generatorer direkte koplet til turbinene, og bygget for 250 kVA. 7.500 V spenning med påbygde magnetiseringsmaskiner. Instrumentene var montert på en marmortavle på veggen mellom maskinrom og høyspentrom. Her fantes amperemeter og voltmeter for magnetiseringsmaskin og wattmåler, overspenningsrelè og automatisk utløsning for oljebrytere. Som felles instrumenter for generatorene finnes spenningsregulator og innfasningsordning.
Ved utnyttelse av Tverrelven og utbygging av Dølfossen, så vil verket rå over en kraftmengde på ca 1500 kW.

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging