lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

E-verket i drift for alminnelig forsyning

Forfatter: Beitstaden Historielag

Instrumenttavla og turbinen i Fergen. Fotograf ukjent/BHL
Instrumenttavla og turbinen i Fergen. Fotograf ukjent/BHL

I en redegjørelse for kommunestyret i 1920 opplyste styrets formann at E-verkets gjeldsbyrde var på ca 900.000 kr. noe av dette var installasjonsgjeld som etter hvert ville gå inn.
En befaring av offentlig oppnevnt sakkyndig konkluderte med at alt var utført etter departementets approberte bestemmelser. Et særdeles ”smukt” anlegg ble det anført.
Arbeidet med verket foregikk under 1. verdenskrig og det var vanskeligheter med å skaffe alt det materiell som skulle til. At det av den grunn ble brukt materiell av krisepreget art skaffet verket mange plager både av teknisk og praktisk art langt ut i 1930-årene.

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging