lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

For lite kraft

Forfatter: Beitstaden Historielag

Etter hvert som abonnentene tok krafta i bruk, fikk de bedre syn for hva de hadde behov for. Det ble tatt opp bestillinger hos enkeltabonnentene som viste seg å bli nærmere 400 hk mot tidligere antakelser på 150-200 hk.
Selv om noen antakelig tok noe hardt i – optimismen hadde ikke begynt å kjølne enda – var det åpenbart at kraftstasjonen ikke hadde kapasitet nok dersom Fosdalen skulle ha sine 400 hk. Styret for kraftverket fikk det travelt, for her måtte det til ytterligere utbygging. Ingeniør Gravrok ble engasjert, og han foreslo å installere ytterligere en maskin på 600 hk, og med turbinrør med diameter ca 90 cm.. For å få mer vann, foreslo han tunnel til langvatnet som ville gi økt tappehøyde og dermed vannmengde derfra ned til inntaksdammen.
Styret fremmet forslag for kommunestyret og ba om fortgang på saken da den ville ta tid hos de approberende myndigheter, fylket og departementet. Ordfører Odin Kvam, som tidligere hadde vært formann i elektrisitetsnemnda (byggekomiteen) og kjente forholdene godt, foreslo saken utsatt, men forslaget falt, og vedtak om utbygging ble gjort mot en stemme (Kvam). Kvam argumenterte med at kraftverkets nedslagsfelt ikke var tilstrekkelig for ytterligere installasjon. Det måtte komme vann i turbinene dersom maskinene skulle gi kraft, som han sa.
Fylkesmannen approberte ikke vedtaket uten videre, men ba overingeniør Astrup ved NTE om en overveielse. Hans skriftlige utredning konkluderte klart med at vannreservoaret ble for lite selv med en tunnel til Langvatnet. Han sa videre at billigste løsningen for Beitstad nå ble å kjøpe tilleggskraft fra fylkets verk i Follafoss som ville være i drift om ca 2 år.
Fylkesmannen ba om at saken ble tatt opp på nytt i kommunestyret etter Astrup`s uttalelse. I dette møtet foreslo ordfører Kvam vedtaket om utbygging i forrige møte annulert, men et forslag om utsettelse fikk overveldende flertall. Bare ordfører Kvam stemte for sitt eget forslag.
Saken kom aldri igjen i kommunestyret. Etter hvert innså selv de mest energiske utbyggerne at uten vann på skovlene ble det heller ikke kraft.

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging