lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fosdalen Bergverk som kunde

Forfatter: Beitstaden Historielag

Bygging av kraftlinje ca. 1930. Alfred Benum i toppen av stolpen - ei kvista gran.  Foto ukjent/BHL
Bygging av kraftlinje ca. 1930. Alfred Benum i toppen av stolpen - ei kvista gran. Foto ukjent/BHL

Bergverket hadde, som tidligere nevnt, vært kraftkjøper siden 1916, og hadde således vært en bra bidragsyter til E-verket fram til bygdenettet ble tilkoblet. Kontrakten mellom selger og kjøper var solid og hadde fungert knirkefritt hittil. Men da bygda kom inn ble ikke leveransene så sikre som før. Det ble overbelastninger i stasjonen som også Fosdalen i noen grad ble hemmet av, og det oppsto divergens i visse leveringsspørsmål. Fosdalen hevdet at måleren i Malm ikke ga riktig resultat og ville ha den skiftet med en annen type. E-verket hevdet at Fosdalen leverte kraft til Malm E-verk, noe som ikke var forutsetningen.
At det ble for lite kraft til både Fosdalen og bygda samtidig skyldtes selvfølgelig at produksjonen i Fergenfoss var for lav. Og for Beitstad E-verk var det nok nå klart at en abonnent som Fosdalen var et nummer for stor dersom bygda skulle få dekning av sitt eget behov. Forhandlingene måtte derfor gå på hvilken økonomisk kompensasjon Beitstad skulle ha for avgivelsen av en vesentlig og stor abonnent. Endskapen ble at Fylkesverket over en 10-årsperiode skulle gi Beitstad E-verk en årlig erstatning på 20.000 kr pr år de to første åren og fallende med 4.000 kr annethvert år til 10-årsperioden utløp.
Situasjonen tatt i betraktning var avtalen gulle god den. Skulle abonnentene i bygda ha den krafta de var lovet, hadde ikke Beitstad E-verk noe kraft å selge til Fosdalen. En kan selvsagt undres på at ikke spørsmålet om en sammenkobling av Beitstad E-verk og Fylkesverket kom opp i dagen allerede da. Det viste seg jo at 8 år etterpå var dette noe som lot seg ordne lett med transformator på Homnes. Men selv om tanken var der, særlig hos Fylkesverket, var verken Fylket eller Beitstad moden for den slags enda. De hadde for øvrig mer enn nok med sitt å stri med.

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging