lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Om nedgangstiden spesielt

Forfatter: Beitstaden Historielag

Først i 1920-årene ble det tydelig at de økonomiske forhold for næringslivet, husholdningene og den offentlige virksomhet fikk trangere kår. Arbeidsledigheten steg raskt, noe som umiddelbart ga seg utslag både på inntekts- og utgiftssiden i kommunebudsjettene.
Når husholdningene var skyldige verket var det mulig å gå til panteauksjon, men det var et tungt steg å ta i et bygdesamfunn. Og ble vel mest brukt som en trussel. En metode som verkets kasserer Elnan i stor utstrekning brukte var å oppsøke skyldneren i hans hjem når regningene ikke ble betalt. Med trussel om avstegning og utpanting oppnådde han mange ordninger både av foreløpig og mer varig art. metoden var antakelig bra den, men svært arbeidskrevende og til dels utrivelig.
Et middel til inndrivelse av skyldig kraftleie var utkobling. Som siste utvei ble det rett ofte tatt i bruk. Mange abonnenter sa også selv opp sin bestilling og gikk over til oljelampa igjen. Vant som de var blitt med kraft, i hvertfall til lys, var det et tungt skritt å gå tilbake til gammelmåten igjen. Det viste seg da også at svært mange etter en tid søkte om tilkobling igjen mot en nedbetalingsordning. O. L. Elnan brukte ved en kraftdebatt i kommunestyret i 1914 så store ord som at elektrisk kraft ville bli betraktet som et eksistensmiddel. Om ikke akkurat eksistensmiddel, så var i hvert fall lys og kraft 10-15 år senere blitt et hjelpemiddel som det var vanskelig å være foruten.

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging