mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Den nasjonale reisningen

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Ola Five
Ola Five

Mange hadde æren for denne nasjonale reisningen. Her kan nevnes menn som Ola Five (skyttergeneral og pedagog) og H.K.Foosnæs. Etter som vi er i Egge kan vi ikke unngå å nevne Fredrikke Marie og Ole Anton Qvam fra Gjævran.

Fredrikke Marie var veldig samfunnsengasjert og startet mellom annet Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun var formann i flere kvinnesaksforeninger. Spesielt var hun i fremste rekke når det gjaldt stemmerettslikhet mellom kvinner og menn. Etter flere nederlag lyktes det i 1913. Da fikk kvinnene stemmerett.

Ole Anton Qvam var eier av Gjævran. Han var jurist av utdannelse og innehadde en rekke verv og stillinger i sitt liv. Han var ordfører i Egge, Stortingsmann, Stortingspresident og Statsminister i Stokholmsegjeringen. Han var Amtsmann i vårt fylke og sorenskriver i Sørfylket. Begge to var ivrige målfolk i arbeid for nynorsken.

Det store engasjementet for målsaken delte de med svært mange i vårt land. Det er ikke så rart, når det offisielle språket var et uforståelig riksmål som mer lignet på dansk.

H.K.Foosnes.

Fredrikke Marie Quam og Ole Anton Quam med barn.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag