lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Spørsmål om gjenoppbygging

Forfatter: Beitstaden Historielag

Gjenoppbyggingsspørsmålet ble de kommende år et hett tema både mann og mann imellom og i kommunestyret. Foreløpig fikk kommunen i stand en 4,5 års avtale med fylkesverket om levering av kraft til Beitstad. Prisen ble fastsatt til 1 øre pr kWh målt ved transformatoren på Homnes.
Styret gjorde raskt vedtak om gjennoppbygging av stasjonen etter planer fra overingeniør i NTE. Overslaget viste at assuransen på vel 100.000 kr var mer enn tilstrekkelig. Kommunestyret ga sin tilslutning til styrets vedtak. 3 stemte imidlertid for at verket skulle leie kraft fylkesverket.
De begynte altså å bli et delt syn i spørsmålet om gjenoppbygging. Prisen på 1 øre pr kWh var svært rimelig i forhold til det fylkesverket tok av andre E-verk, som var 1,7 øre pr kWh. Flertallets argument var at fylkesverket etter ei tid ville skru opp prisen.
Av forskjellige grunner kom ikke gjenoppbyggingen i gang straks, selv om det forelå utarbeidede planer. Den gunstige leiekontrakten med fylkesverket var nok en sovepute for manglende igangsetting av byggeprosjektet. Men helt på latsiden lå ikke Beitstad E-verk. Med tillatelse fra myndighetene brukte de bl.a. noe av assuransesummen til forsterking av linjenettet. Nye trykkimpregnerte stolper, utskifting fra ståltråd til kobbertråd og nye transformatorer.
Etter et styrevedtak i E-verket høsten 1934 der de gjentok vedtaket om oppbygging av stasjonen og samtidig ba kommunestyret ta saken opp. Formannskapet gikk inn for utbygginga på nytt, men fylkesmannen ville ha ytterligere utredning av saken. Det er en kjent sak at fylkesverket hadde mye ledig kraft å selge på den tid, og pga at fordelingsnettet ikke var tilstrekkelig utbygd, var de avhengig av å selge krafta si til de nærliggende kraftverk. Pga kommunens store gjeld hadde også fylkesmannen en ekstra knagg å henge et nei på.
Da det var usikkert om de approberende myndigheter ville gi anledning til oppbygging av stasjonen, forelå det på kommunestyremøtet den 29. april 1929 et brev fra fylkesmannen om at kommunestyret måtte gi bindende uttalelse til Fylkesverkets forslag om levering av elektrisk kraft til Beitstad fra 1. juli 1936.
Tilbudet fra fylkesverket gikk i korthet ut på følgende: 1 øre pr kWh målt ved uttak i fordelingsstasjonen på Homnes. Videre at resten av brannforsikringen skulle nyttes til styrking av fordelingsnettet. Kontrakten var satt til 20 år, altså 1. juli 1956.
Kommunestyret følte seg trengt opp i et hjørne og gjorde følgende vedtak:
1. De viser til sitt vedtak 13. nov. 1934 hvor de enstemmig vedtok gjenoppbygging, og sier at dette er en løsning bygda ønsker.
2. dersom dette vedtaket ikke godkjennes av myndighetene, har de ikke noe valg. Men noen forhåndsgodkjenning kommer ikke på tale. Det må foreligge et bindende tilbud fra NTE, før kommunestyrets behandling.
En må regne med at dette vedtaket ble vel mottatt hos fylkesmannen og fylkesverket, og at det ble approbert. En del detaljforhandlinger mellom kommunen og fylkesverket før endelig undertegning av avtalen ble det nok, men i god tid før utløpet av den forrige var det hele i orden. Og dermed var sagaen om Fergenfoss kraftstasjon slutt etter et kort liv. Mindre enn 16 år surret maskinene der ute. Nåtidens moderne kraftverk bygd etter over 100 års erfaring og nyvunnet kunnskap regnes som evigvarende, forutsatt autorisert tilsyn. Det er dyrt å ta ny teknikk i bruk. Det er flere enn Beitstad kommunale E-verk som har fått føle den sure svie av den grunn.

Kilder: ”Beitstaden kommunale elektrisitetsverk” ved Andreas Tørring (1989, Årsskrift 1990 (Knut Aas), Årsskrift 1994 (Knut Aas) alle utgitt av Beitstaden Historielag.

Tilrettelagt av Jan Haraldsen

Innledning
Forarbeidet
Beliggenhet
Dødsulykke
Anlegget
Abonnenter
E-verket i drift for alminnelig forsyning
Nøkkelpersonell
Tariffspørsmål
For lite kraft
Fosdalen Bergverk som kunde
Det daglige liv i E-verket
Om nedgangstiden spesielt
Kraftprisene
Ulovligheter og andre forviklinger
Kraftstasjonsdriften
Spørsmål om gjenoppbygging